mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad

pdf ´ Dukun Lepus ¼ Ahmad Bakri

Abab panginditanana mikir dina basa Sunda ngawangun ungkara kalimahna dina basa Sunda Kabehna aya carita anu dimuat dina Dukun Lepus teh Rea anu nyaritakeun kahirupan di lembur Sunda anu ditulis ku Ahmad Bakri kalawan tapis nu ngagambarkeun yen anjeunna wawuh wanoh kana kahirupan jeung kajiwaan urang lembur nu tara rea codeka Dina gunem catur pangpangna anjeunna rea ngagunakeun kecap kecap dialek lembur asalna Rancah Ciamis anu ku kituna ngabeungharan kosa kecap basa Sunda Humor anu sering leleb anteb sering kapanggih dina carita caritana bangun ngajak nu maca sangkan diajar nyeungseurikeun kalakuan

reader Dukun Lepus

Dukun LepusReading Dukun Lepus Author Ahmad Bakri Berkingmadcouk Kalemahan dina ngagunakeun basa Sunda teh henteu kapanggih dina carita carita pondok Ahmad Bakri anu dimuat dina Dukun Lepus mah Ahmad Bakri tapis pisan ngagunakeun basa Sunda anu hirup tur sanajan an Kalemahan dina ngagunakeun basa Sunda teh henteu kapanggih dina carita carita pondok Ahmad Bakri anu dimuat dina Dukun Lepus mah Ahmad Bakri tapis pisan ngagunakeun basa Sunda anu hirup tur sanajan anjeunna ge henteu bisa ngaleupaskeun diri tina pangaruh basa Indonesia tapi ku anjeunna mah jengglenganana jadi Nyunda s

Ahmad Bakri ¼ Dukun Lepus book

❴Reading❵ ➶ Dukun Lepus Author Ahmad Bakri – Berkingmad.co.uk Kalemahan dina ngagunakeun basa Sunda teh henteu kapanggih dina carita carita pondok Ahmad Bakri anu dimuat dina Dukun Lepus mah Ahmad Bakri tapis pisan ngagunakeun basa Sunda anu hirup tur sanajan anSorangan anu henteu merenah Nu dicaritakeunana ti jaman samemeh perang “jaman normal” jaman Jepang jaman revolusi kamerdikaan datang ka jaman kiwari nepi ka carita carita pondok nu dimuat dina Dukun Lepus teh sacara henteu langsung mangrupa panorama kahirupan lembur jeung urang Sunda sapanjang jaman Ku Ahmad Bakri kagambarkeun barobahna ajen inajen kahirupan dina unggal jaman nepi ka carita pondokna salian ti miboga ajen sastra teh miboga ajen dokumentasi sosial deuih Cindekna ku carita carita pondok anu dimuat dina Dukun Lepus Ahmad Bakri ngabeungharan khazanah sastra Sunda ku karya anu luhur ajenna

mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad .

5 Comments on "mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad"

 • Nanny SA

  mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad Dukun LepusBuku kumpulan cerita pendek berbahasa SundaSerasa kembali ke masa lalu ketika membaca cerita cerita di buku ini selain karena memang latar belakang ceritanya pada jaman dulujuga karena sudah berpuluh tahun saking lamanya tidak pernah membaca lagi cerita berbahasa Sunda Apalagi Ahmad Bakri bercerita dengan gaya bahasa yang akrab dan familiar dengan yang pernah saya baca waktu kecil Ceritanya banyak yang lucu bodor khas Sunda sehingga membacanya sambil tersenyum kadang tertawa terbahak Ternyata banyak istilah istilah bahasa Sunda yang digunakan dalam cerita cerita ini sudah tidak beredar lagi sekarang besar kemungkinan anak anak sekarang akan merasa asing dengan istilah tersebutNuhun ka Erie Sf nu tos maparin buku ieu katampi pisanTerbayar kerinduan saya untuk mem


 • Hahn hahn

  mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad Dukun Lepussatu di antara sedikit buku basa Sunda yang saya baca bukan malas tapi sulit carinya Bagi yang nggak biasa berbicara Sunda mungkin sedikit kesulitan mencerna sebagian kalimat di buku ini Termasuk saya |


 • Salman Hafidz

  mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad Dukun Lepussalah sahiji karya nu kandel pikeun buku nu ditulis ku bahasa sunda


 • Avid Septiana

  mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad Dukun Lepussae


 • Hippo dari Hongkong

  mobi Ð Dukun Lepus ó Paperback read á berkingmad Dukun LepusHal 50anAdoooooooh Mis Dedeh majarkeun teh dirawu kelong