اوصاف پارسایان characters ô 5

Read Ø PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Abdolkarim Soroush

تبه ارجمند و غایت نا? شرحی است بر خطبه امام علی ع درباره متقین علی ع که خود سرحلقه پارسایان و در سلوک و تقرب به مرتبه ارجمند و غایت نائل آمده بود تو.

review اوصاف پارسایان

اوصاف پارسایان[Reading] اوصاف پارسایان Abdolkarim Soroush Berkingmad.co.uk شرحی است بر خطبه امام علی ع درباره متقین علی ع که خود سرحلقه پارسایان و در سلوک و تقرب به مر.

Abdolkarim Soroush ↠ 5 Summary

اوصاف پارسایان characters ô 5 ☆ [Reading] ➲ اوصاف پارسایان ➺ Abdolkarim Soroush – Berkingmad.co.uk شرحی است بر خطبه امام علی ع درباره متقین علی ع که خود سرحلقه پارسایان و در سلوک و تقرب به مرتبه ارجمند و غایتانسته در این خطبه از اوصاف پارسایان که بندگان خوب خداوند هستند پرده برداردو با این رازگشایی و پرده برداری پایه های بنای اخلاق اسلامی را نهاده اس?.

اوصاف پارسایان characters ô 5 عبدالکریم سروش.

10 Comments on "اوصاف پارسایان characters ô 5"

 • Ahmad Sharabiani

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانشرحی است بر خطبه امام علی ع درباره ی متقینامام اول علی بن ابیطالب ع، میلادش 13 رجب، سال 30 عام الفیل، همان سال 23 پیش هجرت، برابر با 15 سپتامبر سال 601 میلادی؛ درگذشت وفات 21 رمضان، سال 40 پس از هجرت، برابر با


 • Mey Sam

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانساقی بده بشارت رندان پارسا را شرحی است بر خطبه ی همام یا خطبه ی متقین از خطبه های قابل تامل امام ع


 • Maral

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانعاشق این کتابم به خصوص خطبه ی اول کتاب که وجدت رو به لرزه میندازه


 • Abbas

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانیکی‌ از بهترین تفاسیری که در مورد جبر و اختیار دیدم نقل قول از کتاباعتقاد به


 • Bahare_kar

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانهین مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام کشت تو مگو مارا بدان شه بار نیست با کریمان کار ها دشوار نیست مثنوی،دفتر اول،بیت ۲۲۱


 • Mohammad amin

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانچند ماه پیش بود که کتاب «اوصاف پارسایان» توسط یکی از دوستان عزیزم، در تبریز به دستم رسید و امشب توانستم آن را به پایان برم این کتاب حاصل سخنرانی‌های دکتر عبدالکریم سروش در پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶، پیرامون «خطبه متقین» امیرالمومنین علی ع است سخنرانی‌هایی که کمابیش هر هفته به طور مرتب در تهران برگزار و در سال ۱۳۶۸ و


 • Ali

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانکتابی فوق العاده موثر برای اخلاق دینی که شرح خطبه ی متقین امام علیع است


 • Atefe

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایاناگر زندگي عرفي را زندگي متعادل و متعارف بناميم، پارسايان در چشم مردم آدمياني غيرمتعادل و غيرمتعارف به نظر مي آيند پاره اي از امور حقير نزد آنان والاست و پاره اي از امور والا نزد ايشان حقير گويي از جهاني ديگر و از مقامي رفيعتر به اين جهان نظر مي افكنند راهشان با راه ديگران متفاوت است و مردم در بادي امر گمان مي كنند آنان مجنون و گ


 • Vahide

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانمتن سهده ای که داره باعث میشه در عین اینکه تاثیرگذاره باهاش همراه شد و تغییرات شدنی تر بنظر برسه


 • Hesamboroomand

  اوصاف پارسایان characters ô 5 اوصاف پارسایانباید با دقت خوانده شود