Apokripos kindle º Paperback ✓ berkingmad

doc Apokripos

[KINDLE] ❆ Apokripos By Jerry B. Gracio – Berkingmad.co.uk Apokripos Mula sa Griyegong apokrypohos lingid lihim Tumutukoy noon sa mga aklat ng Septuagint at Vulgate na di inilahok sa mga kanon ng Hudyo at Protestante sa Lumang Tipan dili kaya'y sa mga unang sKINDLE Apokripos By Jerry B Gracio Berkingmadcouk Apokripos Mula sa Griyegong apokrypohos lingid lihim Tumutukoy noon sa mga aklat ng Septuagint at Vulgate na di inilahok sa mga kanon ng Hudyo at Protestante sa Lumang Tipan dili kaya'y sa mga unang s Apokripos Mula sa Griyegong apokrypohos lingid lihim Tumutukoy noon sa mga aklat ng Septuagint at Vulgate na di inilahok sa mga kanon ng Hudyo at Protestante sa Lumang Tipan dili kaya'y sa mga unang sulating Kristiyano na di isinama sa Bagong Tipan Mula sa ganitong pa

Jerry B. Gracio ☆ Apokripos ebook

Ral ng makati bilang saksi ng katotohanan At tulad ng dapat asahan ibig niyang maging tangi at naiibang saksi Itinatanghal niya sa Apokripos ang mga karanasang lingid at lihim o ibig niyang ipamalas ang karanasan sa anyo ng isang di kapani paniwala di kanais nais at kahit di lohikong katunayan Kaya lipos ang taludturan ni Gracio sa matatarik na kagila gilalas at malulutong na parikalaInirerekomenda kong basahin ito agad bago mabalitaan at pakyawin nina Urbana Tandang Basio at Fray Salvi Virgilio S Almario National Artist for Literature

doc ✓ Apokripos ☆ Jerry B. Gracio

ApokriposKahulugang panrelihiyon ay umusbong ang Ingles na apocrypha upang tumukoy naman sa anumang sulatin o pahayag na may nakapagdududang katunayanBilang pamagat ng aklat na ito ipinasasakop ang mga di karaniwang pitlag ng damdamin di akalaing lukso ng isip at di mahuhulaang sulyap sa mundo na malimit bumingit sa malaswa na isinatula ni Gracio Hindi ko maiwasang gunitain si Cavafy habang tinatamasa ang pagtula ni Gracio lalo na ang ikaapat na kabanata ng kaniyang katipunanMarahil tulad ni Cavafy ibig ding itanghal ni Gracio ang tungkuling mo

3 Comments on "Apokripos kindle º Paperback ✓ berkingmad"

  • Andyleen Feje

    Apokripos kindle º Paperback ✓ berkingmad ApokriposSobrang pinaligaya ang kaluluwa ko nito Ang ganda ng form at content


  • Chum

    Apokripos kindle º Paperback ✓ berkingmad ApokriposLodi


  • Mighty Rasing

    Apokripos kindle º Paperback ✓ berkingmad ApokriposMahirap bigyan ng rating ang isang collection ng mga tula Lalo na't nasa Tagalog ito May mga ilang tula akong minarkahan upang balikan namnamin aralin at magpapaka lost sa lalim ng mga talinghaga at salita May mga tulang NSFW at tumatalakay sa mga topikong sekswal hetero at homo Sa totoo lang medyo naeskandalo ang aking panlasa sa ilan sa mga ito Pero kailangang basahin sapagkat ang mga makata naman ay tagapaglahad ng katotohanan at least ng mga katotohanan nila o ng personang kanilang binibigyang boses sa mga pahina ng mga tula Overall natuwa ako sa koleksiyong ito Sa tingin ko ay hahasain ko pa ang aking